Një mik në nevojë - A friend in need

47891472_1588764725294660_r.jpeg

Miq,

Po mundohemi të mbledhim fonde për ti siguruar një banesë nje mikut tonë.(foto: ne mes)

Miku ynë është 22 vjeç, student ne Fakultetin Filologjik – Drejtimi Gjuhe Gjermane dhe për momentin është në shkëmbim në Gjermani, ku ka qendruar per dy semestra. Ai humbi babain kur ishte fëmijë dhe nënën para dy muajsh. Ai kthehet në Maqedoni, në muajin korrik,dhe nuk do të ketë një vend për të jetuar dhe nuk është në gjendje ta sigurojë një të tillë. Të ardhurat e tij nuk do të jenë të mjaftueshme për të mbuluar qiranë, energjinë elektrike si dhe ushqimin. Prandaj, organizohet ky aktivitet për të mbledhur fonde të mjaftueshme që të mund të sigurojmë blerjen e një banese me nevojat themelore dhe me qasje të lehtë për të. 

Miku ynë është një person tepër i sjellshëm, tepër i kujdesshëm dhe me humor të mirë, i pëlqen të lexojë dhe të diskutojë veçanërisht për politikë, histori dhe filozofi. I pëlqen puna vullnetare, ku ka marrë pjesë ne disa projekte për të rinjtë në qytetin tonë, ku edhe u takuam dhe punuam së bashku. Përveç që është i kufizuar në lëvizje, ne menduam se atij do të duhej t’i jepen mundësitë më të mira të mundshme për të qenë në gjendje të lëvizë dhe të vizitoj vende, të bëjë gjërat që ai pëlqen dhe i do.

Me mbështetjen tuaj, ne do mund t’i blejmë një apartament banimi, kështuqë ai do të jetë në gjedje të jetojë më mirë, lëviz dhe udhëtojë më lehtë, duke jetuar një mënyrë jetese më të shpejtë dhe më pak stresuese.

Mbështetja juaj do të thoshte shumë për ne dhe mikun tonë dhe për të gjithë ata që e njohin dhe e duan. Ne po e bëjmë këtë, së bashku me ju, në mënyrë që të përmbushim ëndrrën e tij për të patur më shumë lëvizshmëri dhe më pak shqetësime.

Edhe vetëm 1 euro është mbështetje e madhe! Imagjino sikur 25.000 njerëz të dhuronin paratë e një kafes së tyre ditore, do ti siguronim vendbanim një studenti të shkëlqyer dhe shumë të motivuar!

Ne jemi shumë mirënjohës për ndihmën tuaj pasi që vlen gjithçka.

Për gjithë ata që nuk kanë mundur të donojnë nëpërmjet GoFundMe , më poshtë i keni llogaritë bankare në EUR dhe në MKD. 

Llogaria në EUR
Name and Surname: Blerim Jashari Address Dobroshte ul. 101 br.bb Dobroshte
IBAN code: MK07270700054494452 (EUR) 
Bank Name: Halk Bank Bank Address: ul. Sv. Kiril i Metodij br. 54 State: Makedonija
SWIFT EXPCMK22Llogaria në MKD 
Name and Surname: Blerim Jashari Address Dobroshte ul. 101 br.bb Dobroshte 
IBAN code: 270-700054494355 (MKD)​

***
Dear friends,

We are raising funds for a new apartment  for our friend (photo: in the middle).

Our friend is 22, student of the Philological Faculty- German language; currently studying for two semesters in Germany. As a child he lost his father and two months ago he lost his mother too. He goes back to Macedonia in July and he will not have a place to live nor will be able to afford one. His income will not be enough to cover rent, electricity, and food. Therefore, we are organizing this fundraiser to gather enough funds so we can afford a flat for him, with basic needs and easy access.

He is a super kind, caring and funny person, who loves reading and discussing especially politics, history and philosophy. He enjoys voluntary work, participating in several youth projects in our home town, where we eventually met and worked side by side. Besides being limited in his mobility, we thought he should be given the best possible opportunities to be able to move and get places, do the things he likes and loves.

With your support, we can buy him a new apartment so he will be able to live, move and travel easier, contributing to a not only faster but hopefully less stressed way of life.

Your support would mean a lot to us and our friend and to all that know and love him. We are doing this, together with you, so we can fulfill his dream of having more mobility and less worries.

Even 1 euro is a big support! Imagine 25.000 people sharing their daily’s coffee money with us, will provide a house to great and motivated student!

We are grateful for your help!

Those who cannot send donations through GoFundMe, below you have the bank account details where you can donate. 

Bank account  EUR
Name and Surname: Blerim Jashari Address Dobroshte ul. 101 br.bb Dobroshte
IBAN code: MK07270700054494452 (EUR) 
Bank Name: Halk Bank Bank Address: ul. Sv. Kiril i Metodij br. 54 State: Makedonija
SWIFT EXPCMK22


Bank account  MKD 
Name and Surname: Blerim Jashari Address Dobroshte ul. 101 br.bb Dobroshte 
IBAN code: 270-700054494355 (MKD)​

Donations

 See top
 • Anonymous 
  • €5 
  • 4 mos
 • Anonymous 
  • €100 
  • 4 mos
 • Anonymous 
  • €100 
  • 5 mos
 • Driton Jashari 
  • €50 
  • 5 mos
 • Anoniem Fejzula  
  • €100 
  • 5 mos
See all

Fundraising team: Gëzim Osmani & Blerim Jashari (2)

Gzim Osmani 
Organizer
Halle, Sachsen-Anhalt, Deutschland
Blerim Jashari 
Team member
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more